ROBOTİK-KODLAMA EĞİTMEN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

ROBOTİK-KODLAMA EĞİTMEN EĞİTİMİ NEDİR?

Robotik – Kodlama Eğitimi; Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik, Makine ve Uzay bilimleri başta olmak birçok mühendislik disiplinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ortak çalışma alanıdır.

Robot, elektronik ve mekanik unsurlardan oluşan, algılama yeteneği bulunan programlanabilir cihazdır. Kodlama ise bilgisayar ya da elektronik devre mekanizmasına bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisidir.

Robotik Kodlama, robotların duyu verilerini belirlenen amaç doğrultusunda ilgili kodlama yazılımlarıyla işleyerek, hareketlerinin kontrol edilmesidir.

Bir mekanizmanın tasarlanması, ihtiyaca cevap vermesi, ilgili elektrik-elektronik donanımların eklenmesi, test edilmesi ve istenen koşullara uygun çalışabilmesi dikkate alındığında Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik, Makine, Mekatronik, Kontrol ve uzay gibi birçok mühendislik disiplini bir arada toplanmaktadır.

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, yenilikçi ve üretim odaklı teknolojilere duyulan ihtiyaç ile önemi giderek artmakta ve ülkeler eğitim sistemlerine erken yaştan itibaren robotik-kodlama eğitimlerini dahil etmektedir. Erken yaşta robotik-kodlama ile tanışan çocuklarda geleceğin teknolojilerine yönelik temel düzeyde farkındalık oluşmakta Ayrıca çocuklar 21. yy’ın öngördüğü inovasyon becerisine sahip bireyler olurken problemi tespit edip en uygun çözümü üretme, analitik ve eleştirel düşünme, işbirliği ve iletişim becerilerini de kazanmaktadır. Hiç kuşkusuz çocukların bu becerileri kazanması alanında etkin ve donanımlı eğitmenler ile mümkündür.

Dizayn Net Akademi olarak Robotik – Kodlama Eğitmen Eğitimlerinde hedefimiz katılımcılarımıza Robotik – Kodlama eğitiminin okul öncesinden lise düzeyine kadar çocuklara kazandıracağı kazanımlar hakkında bilgi, farkındalık ve vizyon kazandırmak; yetkinliklerini artırmaktır.


ROBOTİK-KODLAMA EĞİTMEN EĞİTİMİ

SERTİFİKA PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

Devlet ya da özel eğitim kurumlarında görev yapan , kariyerini geliştirmek isteyen Okul öncesi öğretmenleri, İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeyindeki her branştan öğretmenler,

Öğretmen adayları

Teknoloji Tasarım ve Bilişim Teknolojileri alanına ilgili olup alanda kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencileri,

Halk eğitim merkezleri, etüt merkezleri, Bilim sanat merkezleri , akıl ve zeka oyunları atölyelerinde robotik-kodlama üzerine çalışmak isteyenler,

Çocuklarının doğru ve etkili teknoloji kullanımına destek olmak isteyen ebeveynler,

Robotik-kodlama alanına ilgi duyan herkes bu eğitimlere katılabilir.

Eğitimlerimize katılmak için Herhangi bir başvuru şartı ya da ön koşul aranmamaktadır.

Eğitim süresince başarı kriterlerini sağlayan kursiyerlere Dizayn Net Akademi tarafından ” ROBOTİK – KODLAMA EĞİTMENİ” sertifikası verilecektir.


ROBOTİK KODLAMA EĞİTMENLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR?

MEB’ e bağlı tüm Devlet ya da özel tüm resmi okullarda robotik kodlama eğitmeni olabilir kurs ve egzersiz açabilirsiniz

Halk eğitim merkezlerinde  robotik kodlama eğitmeni olabilir kurs ve egzersiz açabilirsiniz

Etüt merkezlerinde, çocuk kulüplerinde, Akıl ve zeka Atölyelerinde robotik kodlama eğitmeni olarak çalışabilirsiniz.


ROBOTİK-KODLAMA EĞİTMEN EĞİTİMİ KONU İÇERİĞİ

Eğitimde 21. yy Düşünme becerileri ve temel kavramlar

Eğitimde STEAM Yaklaşımı nedir?

Robotik ve Kodlama Eğitimi Temel kavramlar

Kodlama eğitimi nedir?

Kodlama eğitiminin bugün ve gelecekteki önemi

Robot, robotik nedir? Robotların kullanım alanları nelerdir?

Robotik kodlama nedir?

Dünyada ve Türkiyede robotik kodlamanın önemi

Robotik kodlama eğitmeni nasıl olunur?Çalışma alanları nelerdir?

Kodlama Eğitimi

Bilgisayarların çalışma sistemi

Programlama öncesi temel kavramlar

Assembly Nedir?

Makine Dili Nedir?

Kaynak Kod Nedir?

Editör ve Derleyici nedir?

Programlama(kod yazımı) nedir? Nasıl yapılır?

Algoritmaya Giriş, Algoritmaya Neden İhtiyaç Duyarız ?

Algoritma Akış Şeması

Döngüler (Tekrarlanan İşlemler)

for Döngüsü

while Döngüsü

if-else 

Fonksiyonlar ve Değişkenler

Blok ve Metin tabanlı kodlama nedir

Robotik Eğitimi

Sensörler, DC motorlar, Step motorlar, Servo motorlar, Pistonlar, Aktarım elemanları

Temel elektronik

Google Blockly uygulaması

Scratch uygulamaları(MIT)

ORG uygulamaları

mBlock uygulamaları

Arduıno ya giriş ve örnek uygulamalar

Okul öncesi robotik kodlama Kitleri

U-Bot Tanıtım

Bee-Bot/Blue-Bot Tanıtım

Cubetto Tanıtım

Matatalab Tanıtım

mTiny Tanıtım

LEGO Coding Express Tanıtım

Albert Robot Tanıtım

LEGO WeDo Tanıtım

Makey Makey Tanıtım

Ozobot Tanıtım

STEAM  EĞİTMEN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

STEAM NEDİR?

STEAM, Science, Technology, Engineering,Art ve Math’in (Bilim, Teknoloji, Mühendislik,Sanat ve Matematik) kısaltılması olan bir kelimedir. STEAM eğitim sistemi Dünya genelinde ABD, AB Ülkeleri, İngiltere, Kore, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin eğitim-öğretim programlarında okulöncesinden, ilkokula, ortaöğretime ve üniversitelere kadar  uygulanmaya başlanmıştır. Ülkemizde ise MEB’ nın  çalışmaları ile bu eğitim sistemini uygulayan okullar giderek artmaktadır.

STEAM eğitim sistemi okulöncesinden Lisansüstü seviyeye kadar uygulanabilir. Bu eğitim sisteminde amaç öğrencilerin okullarda gördükleri Matematik, Fen bilimleri gibi derslerde öğrendikleri bilgileri ezber yapıdan çıkartarak, gündelik yaşamda uygulayabilmeleri, analitik ve eleştirel düşünebilmeleridir.

STEAM Eğitim sistemi sayesinde öğrenciler 21. yy’ın temel düşünme becerileri olan problem çözme, işbirliği ve iletişim içinde olma, yaratıcı ve tasarım odaklı düşünme özelliklerini geliştirebilmekte, “yaparak-yaşayarak öğrenme” ilkesiyle, proje tabanlı öğrenme sürecini deneyimlemektedir.

Büyük bir hızla dijitalleşen dünyada teknolojide yaşanan gelişmelerin geleceğin iş dünyasını ve mesleklerini de etkilediği dikkate alındığında STEAM eğitim tekniğiyle Bilim, Mühendislik, Teknoloji disiplinlerine yönelik farkındalığın artması ve bu disiplinlerin bütüncül bakışla değerlendirilmesi ile çocukların erken yaşta tanışması, geleceğin mesleklerine adaptasyonunu hızlandıracaktır.

STEAM Eğitimi proje tabanlı yaklaşımı ile merak eden, soru soran, araştıran, problem çözen, üreten yetkin bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

STEAM Eğitim sistemi sadece fen bilimleri alanında değil, çevre, tarım, ulaştırma, sağlık, Dil ve Edebiyat, sosyal bilimler alanlarına da kolayca adapte edilebilmektedir. Temel özelliği mühendislik tasarımının bilim, teknoloji, sanat ve matematik disiplinleri ile birleşmesidir.

Dizayn Net Akademi olarak kendi geliştirdiğimiz DNA STEAM Eğitim setleri sınırların ortadan kalktığı STEAM yaklaşımıyla öğrencilere merak, eleştirel düşünme, sorgulama ve inovasyonla dolu bir öğrenme ortamı sağlamaktadır.


STEAM EĞİTMEN EĞİTİMİ NEDİR?

STEAM Eğitmen eğitimlerimizin amacı katılımcılara Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik disiplinlerinin bütünlüğü içinde problemlere çözüm bulma, analitik ve tasarım odaklı düşünme becerilerini kazandırmaktır. STEAM Eğitimi alanında teorik ve pratik (ugulamalı)bir eğitim verilerek bir çok uygulama yapılacaktır.

Katılımcılar edindikleri bilgi ve beceri sayesinde STEAM yaklaşımının farklı disiplinlerde kullanımına yönelik bilgi sahibi olacak ve STEAM Eğitimini uygulayabilir, öğretebilir seviyeye gelebileceklerdir.


STEAM  EĞİTMEN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

Devlet ya da özel eğitim kurumlarında görev yapan , kariyerini geliştirmek isteyen Okul öncesi öğretmenleri, İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeyindeki her branştan öğretmenler,

Öğretmen adayları

Teknoloji Tasarım ve Bilişim Teknolojileri alanına ilgili olup alanda kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencileri,

Halk eğitim merkezleri, etüt merkezleri, Bilim sanat merkezleri , akıl ve zeka oyunları atölyelerinde STEAM üzerine çalışmak isteyenler,

Çocuklarının doğru ve etkili teknoloji kullanımına destek olmak isteyen ebeveynler,

STEAM alanına ilgi duyan herkes bu eğitimlere katılabilir.

Eğitimlerimize katılmak için Herhangi bir başvuru şartı ya da ön koşul aranmamaktadır.

Eğitim süresince başarı kriterlerini sağlayan kursiyerlere Dizayn Net Akademi  tarafından ” STEAM EĞİTMENİ” sertifikası verilecektir.


STEAM EĞİTMENLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR?

MEB’ e bağlı tüm Devlet ya da özel tüm resmi okullarda STEAM eğitmeni olabilir kurs ve egzersiz açabilirsiniz; Bu kurumlara danışmanlık yapabilirsiniz.

Halk eğitim merkezlerinde  STEAM eğitmeni olabilir kurs ve egzersiz açabilirsiniz

Etüt merkezlerinde, çocuk kulüplerinde, Akıl ve zeka Atölyelerinde STEAM eğitmeni olarak çalışabilirsiniz.

Kendinize ait atölyeler açabilir, workshoplar düzenleyebilirsiniz


STEAM EĞİTMEN EĞİTİMİ KONU İÇERİĞİ

1.STEAM eğitimi ve temel kavramlar

1.1. STEM Nedir?

1.2. STEAM Nedir

1.3. FETEMM Nedir?

STEAM Eğitim Felsefesi Ve Tarihsel Gelişimi

STEAM Eğitiminin Amaç ve Kazanımları

STEAM Eğitimi Ve 21.yy Becerileri

4.1.STEAM Hakkında doğru bilinen Yanlışlar

Türk Eğitim Sisteminde STEAM in önemi

STEAM Eğitiminde kullanılan Öğretim Yöntem Ve Teknikleri

6.1. Doğaç Yapma(Tinkering) Yöntemi

6.1.1 Doğaç Yapma Döngüsü

6.2. Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi

6.2.1.Proje Nedir?

6.2.2. Proje Hazırlama Aşamaları

6.2.3. Proje Türleri Nelerdir?6.3. Sorgulamaya Dayalı Öğrenme

6.4. Bağlam Temelli Öğrenme

6.5. Bilimsel Okuryazarlık

STEAM Eğitim Uygulamaları Ve Robotik

1. Gündelik yaşam malzemeleri ile STEAM Uygulamaları

(Yapay el, Asansör, Balonlu Araba vb)

7.2. Yapı Setleriyle STEAM Eğitimi Uygulamaları

(DNA STEAM SET Uygulamaları)

7.3. STEM Eğitimi ve Eğitsel Robotik Uygulamalar

STEAM Temelli örnek ders planı incelemesi

STEAM Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirme