P4C ÇOCUKLARLA FELSEFE ATÖLYESİ

"Bütün çocuklar filozoftur ama çok azı öyle kalır." Brigitte Labbe

P4C ÇOCUKLARLA FELSEFE ATÖLYESİ

P4C-  Philosophy For Children And Communities  Çocuklar Ve Topluluklar İçin Felsefe Amerikalı Profesör Matthew Lipman tarafından geliştirilen sorgulama temelli bir pedagojidir. P4C Çocuklarla felsefe de amaç çocukların eleştirel, yaratıcı, özenli ve işbirlikçi düşünme becerilerinin geliştirilmesidir.  p4c Çocuklarla felsefe atölyelerinde çocuklar soruşturan bir topluluğun parçası haline gelir.

Amaç felsefe tarihi ya da filozoflara ait bilgi aktarmak değil, çocukları soru sormaya, düşünmeye, düşüncelerini gerekçelendirerek ifade etmeye cesaretlendirmektir. Çocuklar sorularına cevaplar bulmaya ya da yeni sorular sormaya, fikirlerini özgürce paylaşmaya, arkadaşlarını dinlemeye, onların düşüncelerine itiraz ederken özenli olmaya ya da aynı düşünceye katılarak o düşünceyi işbirliği içinde geliştirmeyi öğrenir. Bugün yaklaşık 60 ülkede eğitimi reforme eden bir pedagoji olarak kullanılan P4C İngiltere’de yaklaşık 3.000 okulda atölye şeklinde uygulanmaktadır.

1970'li yıllardan itibaren yapılan araştırma sonuçlarına göre P4C çocuklarla felsefe çalışmalarına katılan  çocuklarda, Mantıksal akıl yürütme, Eleştirel,Yaratıcı düşünme, Problem çözme, Konuşma ve dinleme, Okuma ve iletişim becerilerinde artış; Özgüven ve özsaygıda, Duygusal zekada, Bilişsel esneklikte, Duygusal güçlenmede gözle görülür gelişme kaydedilmiştir.

Bilgi ve değerlerin hızla değiştiği günümüzde çocuklarımızın kendini ifade edebilen, gerekçeli düşünebilen, özsaygısı ve iletişim becerisi yüksek  birey olarak 21. yy' a hazırlanmasını önemsiyoruz.  Dizaynnet Akademide  çocuklar için felsefe çalışmalarımız  5-6 yaş, 7-9 yaş, 10-12 yaş ve 13-16 yaş kategorilerinde  Haftada 1 gün 1 saat olarak yürütülmektedir.