Misyonumuz

Dizayn Net Akademi olarak Misyonumuz 21. yy’ın temel düşünme becerilerine sahip Merak eden, Eleştirel, Sorgulayıcı, inovatif ve algoritmik düşünebilen; girişimci, iletişim ve işbirliği becerisi yüksek,Teknolojik değişimlere açık; eğitim, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak gelişen teknolojiyi doğru ve yerinde kullanarak yeni teknolojiler üretebilme vizyonuna sahip, İnsanlığın sorunlarına çözüm arayan, kendini sürekli yenileyebilen, Evrensel etik ve estetik değerleri benimseyen, Empati kurabilen, problem çözme odaklı, Bilimsel düşünme yöntem ve becerileri gelişmiş, Disiplinler arası bütünlüğü kurabilen, Bilişim teknolojileri okur yazarı olan, Fütüristlik düşünebilen, özgüven sahibi, “Öğrenmeyi Öğrenen” nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.