Hakkımızda

Dizayn Net Akademi , Endüstriyel Otomasyon alanında eğitim ve hizmetler veren Akademi Otomasyon Şirketinin bünyesinde 21. yy’ın bireylerinden beklenen yaratıcı ve eleştirel düşünme, işbirliğine dayalı özenli düşünme, problem çözme,  neden- sonuç ilişkisi içinde bağlantılı düşünme, üretkenlik ve sorumluluk alma gibi becerileri her yaştan bireye kazandırmak amacıyla Kurucularının 24 yıllık eğitim tecrübesi içinde “yaşayarak öğrenme” ilkesiyle kurulmuştur. Teknolojinin hızlı bir dönüşüm yaşadığı çağımızda inovasyon yeteneğine sahip bir nesil yetiştirmek hedefiyle Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering), Sanat-Tasarım(Art) ve Matematik (Mathematics) Disiplinlerinin  etkileşimine dayanan STEAM temelli öğretim yöntemini benimsemektedir.

DİZAYN  NET AKADEMİ OLARAK Günümüzde “dijital yerli” olarak adlandırılan çocuklarımızın disiplinler üstü bir yaklaşımla, disiplinler arası bütünlüğü sağlayarak merak eden, araştıran, sorgulayan, yaratıcı, üreten nesillere dönüşerek ,geleceği inşa etmesi için Steam eğitiminin yaygınlaştırılması gerektiğine inanmaktayız.

Robotik, kodlama, programlama dilleri, Yapay Zeka, IOT, 3-D Tasarım gibi derslerimiz ve kendi geliştirdiğimiz STEAM ürünlerimiz ile Endüstri 4.0 çağının gereği olarak “Geleceğin Mimarı” Çocuklarımızın bilgi-iletişim teknolojilerini, programlama ile ilgili temel bilgi ve becerileri eğlenerek iş birliği içerisinde keşfetmelerini hedeflemekteyiz.