Çocuklar İçin Robotik Kodlama Eğitiminin Önemi

Programlama Düşünmektir Yazmak Değil.

                                                               Cassey PATTON

 

Kodlama içinde bulunduğumuz dijital çağın dili olarak kabul edilmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Robotik kodlama çalışmaları önem kazanmakta ve hızla yaygınlaşmaktadır.

Peki Robotik-kodlama nedir? Robotik-kodlama ile hangi yaşta tanışılmalı? Çocuğumuz neden robotik-kodlama öğrenmeli? Robotik- kodlama öğrenmenin çocuk gelişimi açısından Kazanımları nelerdir?

ROBOTİK KODLAMA NEDİR?

Robot, elektronik ve mekanik unsurlardan oluşan, algılama yeteneği bulunan programlanabilir cihazdır. Sensörler sayesinde çevresini algılayan Robotların , belli koşullara göre çalışabilmesi mekanizmalarının tasarlanması için elektrik donanımlarının doğru yapılması bir çok bilim dalının etkileşimi ile mümkündür. Böylece Robotik bilgisayar, yazılım, makine, Elektronik bilimlerini kapsayan bir alandır.

Kodlama ise bilgisayar ya da elektronik devre mekanizmasına bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisidir. Belirli şartlara ve düzene göre yapılması istenen işlemlerin bütünüdür.  Kodlama 21. yy’ı  şekillendiren teknolojileri ve yazılımları geliştirerek teknolojide önde olmayı sağlayacak güç olduğuna göre geleceğin dil olan Robotik kodlama ile çocuklarımızı erken yaşta tanıştırmak önemlidir.

Robotik-kodlama ile hangi yaşta tanışılmalı?

Yeni bir dili öğrenmenin nasıl erken çocukluk döneminde daha kolay olduğu kabul ediliyorsa uzmanlara göre çocukluk döneminde 3-4 yaştan itibaren robotik kodlama öğrenmek mümkündür. Günümüzde “Dijital Çağın Yerlileri” olarak adlandırılan çocukların doğalarındaki merak ve öğrenme arzusunu  sadece teknolojiyi tüketen değil, teknolojiyi üreten  bilgi ve becerilerle donatmak büyük önem taşımaktadır. Hayatının her alanında teknoloji ile iç içe olan çocukların kullandıkları teknolojinin mantığını daha iyi kavramaları, gelecekte ihtiyaç duyacakları bilgi işlemsel düşünme becerilerinin gelişimi için Robotik kodlama önemli bir eğitim ihtiyacına dönüşmüştür. Bugün gelinen noktada Kodlama eğitimi sadece yazılım veya program yazmak isteyenler için değil tüm çocuklar için yabancı dil öğrenmek kadar gerekli ve önemlidir. Kodlama eğitimi 21.yy da bireylerden beklenen problem çözme, yaratıcılık, algoritmik düşünme, bilişsel düşünme gibi birçok temel beceriyi kazanmayı ve geliştirmeyi  kolaylaştırmaktadır. Üretken teknoloji dünyasının etkin bir üyesi olmak için kodlamayı bilmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Öyleki bugün 20 den fazla Avrupa ülkesinde, Birleşik Krallıkta kodlama öğrenimi müfredata dahil edilmiştir.

Ülkemizin de bu gelişmelere dahil olması öğrencilerin çağın ihtiyaçları doğrultusunda eğitim alabilmeleri ve çağın ekonomik ihtiyaçlarını karşılayacak yetişmiş insan gücünü sağlayabilmesi adına önemlidir.

Robotik kodlama eğitimi ile öğrenciler aynı zamanda Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik disiplinlerinin işbirliği  içinde düşünerek problem çözmeyi, Projeler tasarlamayı, yaratıcı düşünmeyi, iletişim becerisi, sorumluluk ve özgüveni  öğrenebilmektedir. Çocukların bilişsel,sosyal ve akademik başarıları artmaktadır.

“Yaparak, Yaşayarak Öğrenmek” ilkesine dayanan Robotik kodlama eğitimlerinin her aşamasında çocuklar eğlenceli şekilde “Öğrenmeyi öğrenmek”tedir. Çocuklar kendi hayal ettikleri robotları tasarlayıp inşa etmekte, ardından inşa ettiği robota hareket, ses verirken kodlama ile tanışarak mühendislik algısını geliştirmektedir. Çocuklar Neden- sonuç ilişkisi içinde sıralı düşünmeyi, bir problemi tespit etme ve çözmeyi deneyimlerken aynı zamanda hayal gücünü gerçeğe dönüştürebilmenin keyfini de  yaşamaktadır.


Çocuklar İçin Robotik Kodlama Eğitiminin Kazanımları Nelerdir?

 • Problem çözme becerisi
 • Tasarım odaklı düşünme
 • Görsel ve uzamsal algı gelişimi
 • Psiko-motor Becerileri
 • İşbirliği ve iletişim becerisi
 • Algoritmik(sıralı) ve Analitik düşünme
 • Eleştirel ve sorgulayıcı Düşünme
 • Bilim ve teknoloji farkındalığı
 • Bilgi-işlemsel düşünme becerisi
 • Yaşayarak, eğlenerek öğrenme
 • Kendi potansiyellerini tanıma, Özgüven gelişimi

Nimet KILIÇ

Robotik Kodlama Eğitmeni